OMEP 2018

70th OMEP World Assembly and Conference
World Assembly: 25 - 26 of June 2018, Prague, Hotel Olympik
International Conference: 27 - 29 of June, 2018, Prague, Hotel Clarion

Conference Theme:
CONDITIONS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TODAY:
A FOUNDATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Information email:
info@omep.cz

Úvod

Vážení přátelé a kolegové,

je mi velkou ctí pozvat vás jménem Českého výboru OMEP na mezinárodní konferenci

obr_deskop.jpg

Současné podmínky předškolního vzdělávání: Základ pro udržitelnou budoucnost

27. – 29. 6. 2018 hotel Clarion, Praha 9 - Vysočany

OMEP byl založen před 70 lety právě v Praze. Stalo se tak v srpnu 1948, při příležitosti první konference konané na Karlově univerzitě, jejímž tématem bylo “Dětství a světové společenství”. Vůdčí myšlenkou bylo vytvořit organizaci, která bude usilovat o zlepšení vzdělávání a celkové situace malých dětí na celém světě, bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, vyznání, národnost nebo sociální původ. Tehdy byla impulsem snaha pomoci dětem, sirotkům z druhé světové války. Od té doby organizace zesílila a velmi se rozrostla a působí na všech světových kontinentech. Původní myšlenky, jež stály u zrodu OMEP, zůstávají stále aktuální a významné, dalo by se říci, že jsou nadčasové.

Jménem organizačního výboru konference vás zveme k aktivní účasti a zapojení do odborného programu mezinárodní konference.

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D
Předsedkyně Českého výboru OMEP