OMEP 2018

70th OMEP World Assembly and Conference
World Assembly: 25 - 26 of June 2018, Prague, Hotel Olympik
International Conference: 27 - 29 of June, 2018, Prague, Hotel Clarion

Conference Theme:
CONDITIONS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TODAY:
A FOUNDATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Information email:
info@omep.cz
Drobečková navigace

Úvod > Prezentace

Prezentace

Individuální prezentace

Téma konference vychází z myšlenky, že podmínky, v nichž žijí děti v současnosti, významně ovlivňují jejich budoucnost. OMEP prosazuje tuto ideu po celých sedmdesát let své existence. Životní podmínky dětí na světě, péče o ně, jejich výchova a vzdělávání, působí nejen na jejich vlastní budoucnost, ale také na budoucnost celé společnosti. Je tedy důležité, co vše aktuálně děláme pro jejich individuální i společný rozvoj.

Zformulovali jsme osm subtémat konference, z nichž každé reprezentuje některý ze zásadních zdrojů a životních podmínek malých dětí dnes a v budoucnosti. Nepochybně by bylo možné zařadit i další či jiná subtémata, ale toto je náš způsob, jakým jsme se rozhodli konferenci realizovat. Věříme, že každý, kdo bude mít zájem podělit se s ostatními o své myšlenky, si v této nabídce své téma najde.

Subtémata

  • INKLUZIVNÍ PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (všechny formy institucionální péče a vzdělávání, tzn. mateřské školy, jesle, dětské skupiny, kvalita a dostupnost pro všechny děti)
  • RODINNÁ PODPORA (nukleární rodina, rozšířená rodina, příbuzní, přátelé, všechny rodinné zdroje pro výchovu, vzdělávání a rozvoj dětí, včetně spolupráce školy a rodiny)
  • HRA (podpora učení prostřednictvím hry, hra iniciovaná dítětem, hra iniciovaná dospělým, volná hra)
  • UMĚNÍ (výtvarné, hudební, drama, literatura rozvíjející tvořivost a estetické vnímání a cítění dětí)
  • TECHNOLOGIE (informační a komunikační technologie, podpora tvořivosti, komunikace, orientace v současném světě)
  • KULTURNÍ, SOCIÁLNÍ A JAZYKOVÁ ODLIŠNOST (způsoby učení a porozumění ostatním a jejich rozdílným životním podmínkám, sociální (ne)rovnost)
  • KOMUNITNÍ PODPORA A SPOLUPRÁCE (širší kontext a sociální partneři předškolní péče, výchovy a vzdělávání)
  • CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (sociální, ekonomický a environmentální pilíř)

Přihlašování anotací příspěvků a prezentace příspěvků bude v angličtině.

Přihlášení prezentací


Možnosti prezentace

Individual Paper Presentation 15 minutes presentation, including 5 minutes of Q & A.
Self-Organized Symposium 90 minutes around a common theme with a moderator
Poster Presentation 60 minutes with presenter available to discuss topics with delegates